Gezien én herinnerd worden !
Niemand kijkt immers naast een reclameboodschap van 120 m² groot, urenlang te zien
in de lucht op een plaats of traject strategisch door u bepaald.